ViaPUR

Delaeystraat 13D
8830 Hooglede
0495 54 96 75
find viapur op facebook

Ontvang een GRATIS offerte voor PUR isolatie
Wat is PUR isolatie ?

Wij spuiten naadloos PUR isolatieschuim op vloerplaat, onderdak, muren, agrarische en industriële toepassingen enz...
PUR is de afkorting voor polyurethaan.
Met een isolatie waarde van 0,028 w/(m.k) is er veel minder dikte vereist tov andere isolatie.
Wij gebruiken enkel het ATG gekeurd product van BASF wat gekend is als een Duitse kwaliteitsleverancier.
Een Spaans, Italiaans of Chinees product komt er bij ons niet in wegens te onstabiele kwaliteit, te weinig draagkracht. en verpoedering van de isolatie op termijn.
Dit veroorzaakt vloerverzakkingen en dit rampscenario willen wij u zeker besparen.
Deze naadloze spuittechniek lost alle tocht problemen op. De ondergrond moet steeds droog & stofvrij zijn.
De isolatie kan zo dik als gewenst gespoten worden, er wordt telkens opgebouwd in lagen van 2 à 3 cm.

Vloeren

PUR wordt als vloerisolatie aangebracht op de betonplaat na het plaatsen van de sanitaire en elektrische leidingen.
De leidingen moeten minimum iedere 1.5 meter vastliggen.
U kan rechtstreeks op de isolatie uw vloerverwarming en/of chape aanbrengen.

Muren

Bij binnenmuren,buitenmuren, gemene muren en scheidingswanden kan een mooie isolerende spraylaag aangebracht worden, volledig naadloos, toch en vochtvrij overal perfect aansluitend.

Onderdak isolatie

Polyurethaan sproeischuim kan zowel bij hellende daken als bij platte daken aangewend worden.
Klassieke isolatiematerialen (glas- en rotswol) die bij hellende daken tussen de kepers worden gepropt, sluiten niet genoeg aan en vragen steeds extra dichtingsmaatregelen.
Ook hier zorgt het sprayen van PUR-schuim op het onderdak voor mooie aansluitende laag, die als het ware één wordt met de kepers en het onderdak.
Warmteverliezen langs het dak worden op die manier zo goed als uitgesloten.

Kelders

Kruipkelders en andere kruipruimtes bieden een verlaagde werkhoogte waardoor het aanbrengen van traditionele isolatiematerialen (grote platen of rollen) niet zo evident is.
Het sprayen van een laag PUR-schuim is hier de eenvoudigste en meest aangewezen isolatietechniek. Voorwaarde: Keldervloer of bodem moet droog zijn.

Industriële toepassingen

Landbouwsilo’s, hangars, loodsen, productiehallen, stallen, vacuümkamers, ... zijn hoofdzakelijk metalen constructies helemaal niet, of moeilijk te isoleren met traditionele materialen en technieken.
Het aanbrengen van een spraylaag PUR-schuim is hier niet enkel een voordelige maar ook een zeer efficiënte en snelle oplossing.
De laag wordt in één beweging tegen de wanden en het dak gespoten, waardoor een aaneensluitende isolerende laag wordt bekomen.

Rendement

Wat is het uiteindelijk rendement dat u van PUR sproeischuimisolatie kunt verwachten?
Energie verlies je voornamelijk tengevolge van geleiding door de isolatie en van luchtdoorstroming. Hiervoor moeten we enkele waarden en cijfers van naderbij bekijken.
Een belangrijk gegeven is en blijft nog steeds de Lambda d-waarde en de luchtdichtheid.
Hoe lager de Lambda d-waarde van een isolatiemateriaal, hoe beter het isolerend vermogen. Bij de meeste producten ligt deze waarde tussen 0,030 en 0,040 W/mK.

Product Lambda d-waarde
Polyurethaan 0,028 W/mK
Polystreen 0,035 W/mK
Steen- of glaswol 0,040 W/mK
Polystreen mortel 0,100 W/mK
Schuimbeton 0,350 W/mK

Samen met de afwezigheid van naden komt polyurethaanschuim als grote winnaar uit de vergelijking met de beste Lambda d-waarde van 0,028 W/m²K.
De besparing op uw energiefactuur zal dus in verhouding zijn!

Verwerking

PUR wordt op de gewenste dikte verspoten met een minimum dikte van 3cm.
Dat levert een aantal voordelen op :

 • De isolatie wordt naadloos tot tegen de muren, daken of vloer verspoten
 • PUR vervangt schuimbeton of andere uitdikkings lagen. Ter vergelijking: 21 cm schuimbeton = 3cm pur
 • Het kan op de meeste ondergronden verspoten worden
 • Er is geen afval zoals bij het leggen van platen
 • Bouw of opstijgend vocht wordt uitgesloten door het gebruik van PUR
 • Het fixeren van leidingen wordt tot een minimum herleid
 • Na het uitharden kan de isolatie indien nodig afgevlakt worden( vloerverwarming)
 • Er kan door andere aannemers meteen op verder gewerkt worden
 • PUR wordt gekenmerkt door een hoge cellendichtheid
 • PUR is na het aanbrengen geurloos en neemt geen vocht of andere producten op

Bespaar op uw verwarming met de isolatie van ViaPUR

Bent U aan het verbouwen en uw woning is ouder dan 5 jaar dan kunnen de werken uitgevoerd worden aan het btw-tarief van 6% in plaats van 21%.
De plaatsing van polyurethaan sproeischuim gebeurt veel vlugger en zorgvuldiger en dus ook goedkoper in arbeidsuren dan bij andere materialen. Ook worden er bepaalde stappen overbodig, zoals een uitvullaag bij vloerverwarming, dampschermen in daken en muren.
Voeg daarbij de diverse premies en tegemoetkomingen van gewesten of gemeentes, de extra steun bij het laten uitvoeren van de isolatiewerken door een erkend vakman zoals ViaPUR en uw rekening is snel gemaakt!

Premies en vereisten

De aanvraagformulieren ontvangt u ingevuld samen met de factuur.
U hoeft enkel uw rekeningnummer in te vullen en ondertekend te versturen naar uw netbeheerder.
Ook vloerisolatie en muurisolatie komen in aanmerking voor premie.
Afhankelijk van de gemeente of stad waar u woont, kunt u een extra premie verkrijgen..

2014

Vanaf 01/01/2012 Wordt de premie voor bestaande woningen vereenvoudigd naar 1 premie aan te vragen bij uw netbeheerder.
Deze premie hangt af van de R- waarde die u bereikt.
Fiscaal voordeel van 30% enkel nog voor sociale dakisolatie projecten ( zie onderstaand item)

Premies voor dakisolatie zijn als volgt:

R- Waarde  Premie / m²  Dikte in pur  Dikte minerale wol 
3.5  €6/m² max € 1440  9 cm  16 cm 
€7/m² max € 1680  10 cm  18 cm 
4.5  €8/m² max € 1920  12 cm  21 cm 

Premies voor vloer of kelderisolatie zijn als volgt:

R-waarde  Premie / m²  Dikte in pur 
Min 1.2  € 6/m² max € 800  3 cm 

Premies voor buitenmuren is als volgt:

R-Waarde  Premie / m²  Dikte in pur  Dikte minerale wol 
1.3  €4 / m²  3.5 cm  6 cm 

Premie voor buitenmuren langs de buitenkant aangebracht:

R-Waarde  Premie / m²  Dikte in pur  Dikte minerale wol 
€ 15 / m² max € 2000  5 cm  8 cm 

Bron: infrax

Het premie systeem wordt gewijzigd naar 1 enkele premie via aanvraag aan de netbeheerder. De formulieren worden ook door ons opgemaakt en meegestuurd met de factuur. Groene leningen zijn niet meer te verkrijgen, een alternatief is dan via de gemeenten lenen via het fonds ter reductie van de globale energiekost( www.frge.be, tel 02 234 62 00

Om de 2 jaar worden de normen verstrengd om tegen 2021 " bijna nul energie woningen" te bekomen of passieve woningen. Wie nog snel wil bouwen of verbouwen volgens de huidige normen denkt op korte termijn.

Een huis bouw je voor de toekomst en dan wil je binnen 10 jaar geen spijt hebben over een paar centimeter te weinig isolatie. Bouw beter! De energiefactuur zal u daar wel op wijzen.

Sociale dakisolatie projecten?

Wij staan in als projectpromotor om uw dossier te behartigen en professioneel af te werken.

Het energieverbruik weegt serieus door in het huishoudbudget. De Vlaamse Regering zorgde voor een ruime bescherming van de Vlaamse energieverbruiker tegen afsluiting van energie en opbouw van schulden. Daarnaast ligt de focus ook op het blijvend verlagen van het energieverbruik in de woning. De meest kwetsbare burgers hebben hierbij extra steun en maatregelen op maat nodig. De sociale dakisolatieprojecten willen vooral de meest kwetsbare gezinnen een stevig steuntje in de rug geven.
Bepaalde doelgroepen hebben altijd recht op een gratis energiescan. Het gaat onder meer om mensen die de sociale maximumprijs voor elektriciteit en gas genieten, mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en sociale huurders.

Voor huurwoningen op de private huurmarkt is er nu een extra hoge sociale dakisolatiepremie. Die bedraagt 23 euro per m² geplaatste dakisolatie (in de plaats van maximaal 8 euro normaal). Voorwaarde is wel dat de huurder behoort tot één van de volgende doelgroepen:

 • Ik geniet van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en gas
 • Er is voor mij een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of gas ingediend bij de lokale adviescommissie (LAC)
 • Ik heb een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 • Ik behoor tot de prioritaire doelgroep van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE):
 • Ik heb recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of kreeg het Omnio-statuut (eerste deel van de code onderaan de klever eindigt op een 1 (bijvoorbeeld 121/121));
 • Ik zit in schuldbemiddeling (bijvoorbeeld via OCMW of CAW) en kan mijn verwarmingsfactuur niet betalen;
 • Ik krijg hulp van  het OCMW voor onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit.
 • Ik huur bij een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal bestuur

Huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking.

Bijkomend voordeel van de maatregel is dat een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken moet begeleiden. Hij stelt zelf een vakbekwame aannemer aan en vraagt achteraf de premie aan bij de netbeheerder. In het geval de tussenkomst van 23 euro niet volstaat, zal de verhuurder gevraagd worden of hij een beperkt restbedrag wil betalen.

Rekent u even mee? Stel, de factuur voor 100 m² dakisolatie bedraagt 2740.5 euro (incl. btw). Dat komt neer op 27.405 euro per m². De premie van 23 euro per m² is goed voor 2300 euro (= 100 m² x 23). De restfactuur bedraagt nog 440.5 euro (2740.5 – 2300). Op die 440.5 euro krijgt de verhuurder nog 30 % belastingvermindering. Zo krijgt hij nog eens 132.15 euro terug. De verhuurder betaalt slechts 308.35 euro voor het volledig isoleren van zijn woning met een dakisolatie van hoge kwaliteit, zonder veel moeite. Tijd voor actie! Temeer daar beslist is dat dakisolatie binnen enkele jaren een verplichting wordt voor alle Vlaamse woningen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit premiestelsel maar een tijdelijke aansporing zijn om sociale huurwoningen te isoleren zodat ook minderkapitaalkrachtige mensen kunnen genieten van een sterk gereduceerde energiefactuur. Dit lijkt ons geen situatie om een afwachtende houding aan te nemen.

Meer informatie op www.energiesparen.be/socialedakisolatie

Contact formulier